Innehåll på sidan

Karlshamns kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 256/2020, tillsynsbeslut angående Karlshamns kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om intern upphandling och verksamhetskriteriet.

Tillsynsbeslut

2021-12-16
(Dnr 256/2020)

I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Karlshamns kommun för att felaktigt ha tillämpat Teckalundantaget när kommunen köpte solcellspaneler från det kommunala bolaget Karlshamns Energi AB utan föregående annonsering. Verksamhetskriteriet var inte uppfyllt och anskaffningen skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom anskaffningen inte har föregåtts av annonsering utgör den en otillåten direktupphandling.

Ta del av tillsynsbeslutet

Tillsynsbeslutet är överklagat till förvaltningsrätten, Konkurrensverkets dnr 9/2022.

Karlshamn kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 256/2020

dnr 9/2022

Årtal

2021