Innehåll på sidan

Huge Bostäder AB

Här kan du ta del av ärende dnr 308/0219, frivillig ansökan om att Huge Bostäder AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2019-04-25
(dnr 308/0219)

Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huge Bostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om VVS-arbeten utan föregående annonsering.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2019-06-14
(9459-19)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Huge Bostäder AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 220 000 kr.

Huge Bostäder AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 308/0219

Årtal

2019