Innehåll på sidan

Huddinge kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 364/2024, frivillig ansökan om att Huddinge kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-05-14
(Dnr 364/2024)

Konkurrensverket yrkar på 2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huddinge kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om hem för vård eller boende (HVB) utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Huddinge kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 364/2024

Årtal

2024