Innehåll på sidan

Hallsbergs kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 589/2020, frivillig ansökan om att Hallsbergs kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2020-10-15
(dnr 589/2020)

Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hallsbergs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om ombyggnation av fastigheten Skördetröskan 4 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-05-31
(dnr 5968/2020)

Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Hallsbergs kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 600 000 kr.

Hallsbergs kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 589/2020

Årtal

2020