Innehåll på sidan

Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag

Här kan du ta del av ärende dnr 271/2018, obligatorisk ansökan om att Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2018-04-26
(dnr 271/2018)

Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende hantverkstjänster trots att de slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2018-06-13
(4892-18)

Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan (ringa fall).

Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 271/2018

Årtal

2018