Innehåll på sidan

Göteborgs hamn AB

Här kan du ta del av ärende dnr 255/2022, Göteborgs hamn AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring formerna för offentlig-privat samverkan.

Göteborgs hamn AB

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 255/2022

Årtal

2022