Innehåll på sidan

Eskilstuna kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 540/2021, Eskilstuna kommun.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Eskilstuna kommun

Ärendet rör

Utbildning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 540/2021

Årtal

2021