Innehåll på sidan

Eskilstuna kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 55/2022, obligatorisk ansökan om att Eskilstuna kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-01-20
(Dnr 55/2022)

Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Linköping (mål nr 138-21) fastställt att ett avtal som tecknats mellan Eskilstuna kommun och Information & Kompetens i Sverige AB får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2022-04-11
(498-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Eskilstuna Kommun
ska betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Eskilstuna kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Utbildning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 540/2021

dnr 55/2022

Årtal

2022