Innehåll på sidan

Emmaboda kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 356/2017, tillsynsbeslut angående Emmaboda kommun.

Tillsynsbeslut

2017-12-18

Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Emmaboda kommun som har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglernas krav på annonsering. Emmaboda kommun har därmed gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar.

Ta del av tillsynsbeslutet

Emmaboda kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 356/2017

Årtal

2017