Innehåll på sidan

Eksjö Energi AB

Här kan du ta del av ärende dnr 435/2021, frivillig ansökan om att Eksjö Energi AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Allmänpreventivt eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-07-02
(dnr 435/2021)

Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Eksjö Energi brutit mot LUF genom att ingå avtal om revision av avfallspanna utan föregående annonsering trots att förutsättningar för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-08-16
(3605-21)

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Eksjö Energi  ska betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Eksjö Energi AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 442/2020

dnr 435/2021

Årtal

2021