Innehåll på sidan

Domstolsverket

Här kan du ta del av ärende, dnr 502/2020, tillsynsbeslut angående Domstolsverket.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

Tillsynsbeslut

2021-12-16
(Dnr 502/2020)

Det var en otillåten direktupphandling när Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad i Jönköping som myndigheten sedan skulle hyra. Samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket och riktar kritik mot Domstolsverket.

Ta del av tillsynsbeslutet

Tillsynsbeslutet är överklagat till förvaltningsrätten, Konkurrensverkets dnr 788/2021.

Domstolsverket

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 502/2020

dnr 788/2021

Årtal

2021