Innehåll på sidan

Danderyds Sjukhus AB

Här kan du ta del av ärende dnr 124/2022, tillsynsbeslut angående Danderyds Sjukhus AB.

Tillsynsbeslut

2023-11-27
(Dnr 124/2022)

Enligt Konkurrensverkets bedömning har Danderyds Sjukhus AB agerat i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att inte säkerställa att de grundläggande principerna och annonseringsskyldigheten i LOU efterlevdes vid genomförandet av Region Stockholms tillfällig gemensam upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården (SLL1912) som ägde rum i december 2021. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får Danderyds Sjukhus AB kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Danderyds sjukhus AB

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 124/2022

Årtal

2023