Innehåll på sidan

Askersunds kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 640/2023, frivillig ansökan om att Askersunds kommun ska betala upphandlingsskadeavgift – uppförande av idrottshall.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-09-27
(Dnr 640/2023)

Konkurrensverket yrkar på 3 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Askersunds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om uppförande av idrottshall utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Askersunds kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 640/2023

Årtal

2023