Domstolsavgöranden

Konkurrensverket tillhandahåller en databas med domstolsavgöranden från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Domar kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat. 

Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en dom har vunnit laga kraft eller om den har överklagats och exempelvis fått eller inte fått prövningstillstånd eller avdömts i en andra instans. Om du vill vara säker på att få en korrekt kopia av domen, måste du vända dig till respektive domstol och begära ut denna.

Vi genomför en del uppdateringar i vår databas med upphandlingsdomar. Det innebär att endast domar efter 1 januari 2021 är tillgängliga i databasen.