Domstolsavgöranden

Konkurrensverket tillhandahåller en databas med domstolsavgöranden från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Domar från 1 januari 2008 kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat. 

Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en dom har vunnit laga kraft eller om den har överklagats och exempelvis fått eller inte fått prövningstillstånd eller avdömts i en andra instans. Om du vill vara säker på att få en korrekt kopia av domen, måste du vända dig till respektive domstol och begära ut denna.