Innehåll på sidan

Bildarkiv

Dessa bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket.

Fotografens namn måste alltid uppges.

Är du intresserad av ytterligare bilder, kontakta enheten för kommunikation och it, info@kkv.se

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Hanna Witt

Utvecklingschef samt chef för enheten för ekonomi och HR

Erika Svärdh

Chef för enheten för kommunikation och it

Ann Fryksdahl

Chef för enheten för allmän upphandlingstillsyn

Marie Östman

Chefsjurist samt chef för rättsenheten

Arvid Fredenberg 

Chefsekonom samt chef för chefsekonomenheten

Martin Bäckström

Chef för enheten för otillbörliga handelsmetoder

Sara Bratberg

Chef för enheten för verksjuridik och internationella frågor

Hanna Lekås

Chef för enheten för karteller och förvärv

Martin Mandorff

Chef för enheten för marknadsmissbruk

Nikos Tsakiridis

Chef för enheten för analys och forskning