Innehåll på sidan

Beslutad 6 maj 2020

Dnr 116/2020, 2020

Departementspromemorian Klimatdeklaration for byggnader

Ds 2020:4
Fi2020/00475/BB

 

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
534,71 Kb