Innehåll på sidan

Beslutad 10 juni 2019

Dnr 202/2019, 2019

Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

SOU 2019:9
N2019/00699/SPN

 

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
411,29 Kb