Innehåll på sidan

Beslutad 15 maj 2020

Dnr 106/2020, 2020

Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbarhet, flexibelt och förenklat

SOU 2019:68
Fi2019/04318/BB

 

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
384,91 Kb