Innehåll på sidan

Beslutad 22 april 2021

Dnr 44/2021, 2021

Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

SOU 2020:75

Fi2020/04994

 

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
171,52 Kb