Innehåll på sidan

Så kommunicerar vi

Konkurrensverkets kommunikationspolicy anger ramarna för vår kommunikation, syftet med kommunikationen, ansvarsfördelning och roller. Policyn kompletteras av riktlinjer för hur vi kommunicerar i olika sammanhang.

Konkurrensverkets kommunikationspolicy

Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet. Vi är aktiva och lyssnande i vår kommunikation, vilket innebär att vi tar egna initiativ och agerar proaktivt samtidigt som vi skapar respektfulla relationer med våra intressenter.

Relaterad information