Västra Götalandsregionen krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen bröt mot upphandlingsreglerna när avtal om mödravård förlängdes utan att upphandlingarna annonserades och konkurrensutsattes. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att regionen döms att betala över en miljon kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Regionen har upprepade gånger förlängt avtal med en leverantör av mödravård i Tjörn och Stenungsund utan att någon ny annonsering har skett. Därmed är det, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg med kravet att regionen döms att betala 1 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Om upphandlingar sker utan konkurrensutsättning och annonsering finns risken att det är en leverantör som inte ger bäst kvalitet och bästa pris som tar hem affären. De som förlorar på detta är skattebetalarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Trots att det aktuella avtalet löpt ut så har det förlängts flera gånger utan ny annonsering. Och detta har skett även efter att regionens egna jurister har avrått från att förlänga avtalet. Västra Götalandsregionen har tidigare gjort andra otillåtna direktupphandlingar. Dessa två omständigheter ser Konkurrensverket som försvårande.

– Försvårande omständigheter innebär att Konkurrensverket nu ställer krav på högre böter/upphandlingsskadeavgift än vad vi skulle ha gjort vid en förstagångsöverträdelse, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Anna Görgård, processråd, tfn 08-700 16 67
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information