Uppsatser om konkurrens och upphandling belönas

Pressmeddelande

Sökmotorer, elmarknad, sjukvård och big-data. Det är några av de områden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling fördjupat sig i. De sex skribenterna får dela på 100 000 kronor.

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska ingå i examen och omfatta minst 15 poäng. En jury bedömer de anonymiserade bidragen. Uppsatserna ska handla om offentlig upphandling eller konkurrens, och delas ut i två klasser: Juridik och ekonomi.

Vindkraft och marknadsmakt

Första pris i ekonomiklassen går i år till Joel Rosman från Kolmården. Han läser vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Handledare har Chloé Le Coq varit. Uppsatsens titel är “Wind-Generated Congestion and Market Power – Evidence from a hydropower-based electricity market”. För den får han 30 000 kronor.

I motiveringen heter det bland annat att det är en avancerad uppsats som använder ekonomisk inblick och relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för konkurrenspolitiken.

Vårdpersonal

Andra pris i ekonomiklassen går till Jingcheng Zhao från Lund och Tamina Matti från Uppsala. 20 000 kronor får de dela på. De läser vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Handledare var Martina Björkman Nyqvist. Uppsatsens titel är ”Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment”.

Sökmotorer

Första pris i juridikklassen går till Erik Hedström från Stockholm. Han studerar vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Handledare till uppsatsen var Helene Andersson. Han får 25 000 kronor för sin uppsats med rubriken ”Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF”.

I motiveringen står det bland annat: ”Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.”

Offentliga kontrakt

Andra pris i klassen juridik tilldelas Magnus Mårtensson från Östersund. Han läser vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Handledare har Andrea Sundstrand varit. Uppsatsens titel är ”Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt”. Vinstsumman är 15 000 kronor.

Big data-driven markets

Tredje pris i juridikklassen går till Oskar Törngren från Stockholm. Han läser vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Handledare var Niousha Nademi. Han får 10 000 kronor för sin uppsats med titeln “Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?”

Ny kunskap

– Det är roligt att konstatera att intresset bland studenter för konkurrens- och upphandlingsfrågor är så stort. Många av bidragen håller en mycket hög kvalitet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Den nya kunskap som uppsatserna presenterar bidrar på sikt till väl fungerande marknader och effektiv offentlig upphandling.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information