Telge Fastigheter gjorde en otillåten ändring av kontrakt

Pressmeddelande

När det kommunala bolaget Telge Fastigheter byggde om Scaniarinken i Södertälje gjordes en otillåten ändring av kontraktet utan en annonserad upphandling, vilket krävs enligt reglerna. Konkurrensverket går nu till domstol och kräver att Telge Fastigheter ska dömas att betala en halv miljon kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

När sportanläggningen Scaniarinken i Södertälje byggdes om och renoverades med start 2017 köptes bland annat digitala skärmar och teknisk utrustning för sju miljoner kronor. Denna del av upprustningen annonserades inte enligt upphandlingsreglerna. Kontrakt skrevs i stället direkt med en entreprenör, utan föregående annonsering.

Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling, menar Konkurrensverket.

– Utan annonsering ökar risken för att det inte är det bästa avtalet till det bästa priset som vinner upphandlingen. Det är därför viktigt att det avtal som ingås avser det kontraktsföremål som har annonserats och därmed legat till grund för leverantörernas anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Otillåtna direktupphandlingar, som görs utan att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud, är överträdelser som vi prioriterar i vårt tillsynsarbete.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Telge Fastigheter döms att betala 500 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55

Senast uppdaterad:

Relaterad information