Stockholms kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Stockholms kommun har, enligt Konkurrensverket, brutit mot upphandlingsreglerna när kommunen köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att kommunen döms att betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

De aktuella avtalen innebär att väsentliga förändringar har skett från de ursprungliga ramavtalen. Förändringarna har bestått i att kommunen dels har avropat byggledartjänster för rent administrativa arbetsuppgifter, dels betalat ut en mer än dubbelt så hög timersättning än vad som framgick av ramavtalsvillkoren. Kommunen har också frångått de i ramavtalen fastställda avropsförfarandena.

Enligt upphandlingsreglerna är förändringarna av sådant slag att en ny upphandling skulle ha annonserats. Upphandlingen är därför, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att kommunen ska dömas att betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Stockholms kommun har tidigare dömts av domstol att betala böter/upphandlingsskedavgift för otillåtna direktupphandlingar. Detta är en försvårande omständighet, och Konkurrensverkets krav är därför ett högre belopp än det hade varit i annat fall.

– Upprepade överträdelser är en försvårande omständighet. En avsikt med Konkurrensverkets tillsynsarbete är att vara lärande och förebyggande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55

Senast uppdaterad:

Relaterad information