Sölvesborg gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Pressmeddelande

Sölvesborgs kommun har gjort otillåtna direktupphandlingar av socionomtjänster. Därför krävs kommunen på 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Under 2017 träffade Sölvesborgs kommun 12 olika avtal med fyra olika leverantörer av bemanningstjänster för socialt utredningsarbete (socionomer). Det sammanlagda värdet av avtalen uppgick till drygt 3,5 miljoner kronor, vilket överstiger gränsen för när direktupphandling kan vara möjlig att göra.

Inköp av varor eller tjänster av samma slag ska, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, räknas samman när det bedöms om de når gränsen för när en upphandling ska annonseras. Detta skedde inte i Sölvesborg, enligt Konkurrensverket.

– Det är inte tillåtet att dela upp kontrakt och göra flera mindre upphandlingar  som var för sig ligger under gränsen för direktupphandling. Upphandlingar av samma slag ska räknas samman, och når de över gränsvärdet ska de annonseras, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Växjö med kravet att Sölvesborgs kommun döms att betala 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55

Senast uppdaterad:

Relaterad information