Skellefteå Kraft fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Pressmeddelande

Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när Skellefteå Kraft Elnät AB köpte material till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering. Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling och yrkar att bolaget ska betala 225 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Skellefteå Kraft Elnät AB (SKEAB) ingick i juni 2019 ett leveransavtal om material till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan annonsering enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Värdet av den aktuella upphandlingen är cirka 3 200 000 kronor. Upphandlingen kom till Konkurrensverkets kännedom genom att SKEAB:s moderbolag Skellefteå Kraft AB informerade Konkurrensverket om anskaffningen.

Enligt SKEAB genomfördes direktupphandlingen i första hand på grund av att en tidigare upphandling hade överprövats. Bolaget gör gällande att avtalet omfattas av undantaget för synnerlig brådska. Enligt Konkurrensverket är risken för överprövning en sådan omständighet som en upphandlande myndighet behöver ta höjd för i sin planering. Eftersom varken undantaget för synnerlig brådska eller något annat undantag är tillämpligt har SKEAB gjort en otillåten direktupphandling.

– Undantag ska tillämpas restriktivt, och det är endast i vissa fall det är möjligt att hänvisa till så kallad synnerlig brådska och därmed gå förbi upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Umeå och yrkar att SKEAB döms att betala 225 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Att bolaget på eget initiativ har informerat Konkurrensverket om direktupphandlingen har inneburit en viss sänkning av upphandlingsskadeavgiftens storlek.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, 08-700 15 63, sophia.anderberg@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information