Särskild undersökning av ett samgående på vin- och spritmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat samgående på vin- och spritmarknaden.

Den 10 november 2020 anmälde finska Altia Plc (Altia) och norska Arcus ASA (Arcus) sitt planerade samgående till Konkurrensverket. Både Altia och Arcus producerar, importerar, exporterar, säljer och distribuerar både sina egna och tredje parters drycker, främst vin och spritdrycker. De har även viss annan verksamhet inom bland annat logistik och andra tjänster till dryckesindustrin. I Sverige är båda parterna verksamma med försäljning inom de flesta dryckeskategorierna avseende sprit och vin. Bland Altias egna varumärken som säljs i Sverige finns Explorer (vodka), O.P. Andersson (akvavit), Grönstedts (konjak) och Blossa (glögg). Bland Arcus egna varumärken som säljs i Sverige finns Dworek (vodka), Aalborg (akvavit) och Gammel Dansk (likör).

Inom vissa alkoholdryckskategorier svarar parterna tillsammans för en stor eller mycket stor del av de produkter som säljs i Sverige. Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av det planerade samgåendet går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till samgåendet krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 15 mars 2021 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Det planerade samgåendet är anmält även till konkurrensmyndigheterna i Norge respektive Finland.

Senast uppdaterad:

Relaterad information