Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2018 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende Systembolagets pågående översyn av prismodellen. Konkurrensverket kommenterar även läget gällande en lagrådsremiss rörande reglering av alkoglass och liknande produkter. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker under perioden januari–september 2018.

Senast uppdaterad:

Relaterad information