Ny modell för elmarknaden bra för konkurrensen

Publicerad

Konkurrensverket har i ett remissvar tillstyrkt Energimarknadsinspektionens förslag till ny lag om en så kallad elmarknadshubb samt andra författningsändringar för att kunna införa en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden.

Förslagen väntas bidra till en effektivare elmarknad med utjämnade konkurrensförutsättningar för oberoende och integrerade elhandelsföretag.
Konkurrensverket påpekar samtidigt att Energimarknadsinspektionen som tillsynsmyndighet noga bör följa marknaden när förslagen genomförs, bland annat för att tillse att effektivitetsvinster inom nätmonopolet kommer konsumenterna till del.

Senast uppdaterad:

Relaterad information