Nordiska samarbetsavtalet i kraft i samtliga nordiska länder

Publicerad

Island har ratificerat det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor. Därmed har avtalet trätt i kraft i samtliga nordiska länder.

I samband med det nordiska konkurrensmötet i Helsingfors i september 2017 undertecknades ett nytt nordiskt samarbetsavtal som ersätter ett tidigare samarbetsavtal. Samarbetsavtalet syftar till att stärka och formalisera samarbetet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna samt att säkerställa en effektiv tillämpning av de nationella konkurrenslagarna. Avtalet ger möjlighet för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder samt att utbyta information i samband med utredningar.

Samarbetsavtalet kan tillämpas vid samarbete mellan Konkurrensverket och konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Island. Grönlands konkurrensmyndighet tillämpar också samarbetsavtalet med undantag för bestämmelserna om platsundersökningar och begäran om information.

Senast uppdaterad:

Relaterad information