Lidköpings kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver Lidköpings kommun på böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av grävtjänster.

Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping med en begäran om att Lidköpings kommun ska betala 190 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Anledningen är att kommunen har ingått ett avtal med ett entreprenadföretag om grävtjänster utan föregående annonsering.

Efter att ha tvingats avbryta två upphandlingar av grävtjänster hamnade kommunen i tidsbrist. Kommunen ingick därför ett direktupphandlat avtal med entreprenadföretaget. Samtidigt pågick arbetet med att ta fram en ny upphandling.

När kommunen uppmärksammade att den utbetalade ersättningen till entreprenadföretaget översteg direktupphandlingsgränsen valde man att informera Konkurrensverket om överträdelsen

Avtalet har ett värde på cirka 5,7 miljoner kronor. Högsta möjliga bötesbelopp hade i detta fall kunnat uppgå till cirka 568 000 kronor. På grund av att Lidköpings kommun på eget initiativ kontaktade Konkurrensverket har yrkandet begränsats till 190 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information