Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak ny lag om försäkringsdistribution

Publicerad

I ett yttrande till Finansdepartementet tillstyrker Konkurrensverket i stora delar förslaget om ny reglering och framhåller betydelsefulla förändringar som stärker konsumenternas ställning och bidrar till mer likartade konkurrensvillkor.

Tillämpningsområdet för det föreslagna regelverket är emellertid mycket vittomfattande och Konkurrensverket efterlyser en närmare analys av vilka konsekvenserna blir för framför allt nätbaserade jämförelsetjänster.

Konkurrensverket lyfter också fram vikten av likabehandling där kunden erhåller samma skyddsnivå oberoende av skillnader mellan olika distributionskanaler.

Konkurrensverket betonar även vikten av att konsumenter inte riskerar att bli vilseledda om rådgivningens karaktär och att den föreslagna regleringen om korsförsäljning och kopplingsförbehåll stärker konsumentskyddet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information