Konkurrensverket ser insamling av förpackningsavfall i ett vidare sammanhang

Publicerad

Konkurrensverket lämnar synpunkter på förslaget om mer fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall och framhåller att frågan bör behandlas i ett vidare sammanhang som uppmärksammar kommunernas roll på marknaden. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till Miljö- och energidepartementet.

Konkurrensverket menar att förslagen om de fastighetsnära insamlingen av producentansvarsavfall bör förenas med en översyn av kommunernas ansvar för insamling av hushållsavfall. 

Av yttrandet framgår det även att Konkurrensverket avstyrker förslaget om att rapporteringsskyldighet sprids ut på en mängd producenter, då det kommer att innebära en ökad administrativ börda för producenterna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information