Konkurrensverket avslutar utredning på kistmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har efter anonyma klagomål genomfört en utredning gällande missbruk av dominans på marknaden för kistor.

Utredningen har varit inriktad på att bedöma om kisttillverkaren Fredahl Rydéns har använt rabatter, bonussystem eller exklusivitetsvillkor gentemot begravningsbyråer på ett sätt som kan leda till utestängning av konkurrerande tillverkare.

Generellt sett gäller att exklusivitetsförpliktelser, exklusivitetsrabatter och andra trohetsskapande rabattsystem, som tillämpas av en dominerande aktör riskerar att leda till utestängande effekter för faktiska och potentiella kunder. Sådana förfaranden kan därför utgöra missbruk av en dominerande ställning och strida mot förbud i konkurrenslagen och i artikel 102 i fördraget om EU:s funktionssätt.

Sammantaget har utredningen inte visat på förfaranden som riskerar att leda till konkurrensbegränsande utestängning. Konkurrensverket finner därför inte anledning att utreda saken ytterligare. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information