Konkurrensverket avslutar utredning om juristförsäkringar

Publicerad

Konkurrensverket har utrett en misstanke om missbruk av dominerande ställning vid försäljning av juristförsäkringar till fackföreningar. Misstanken bestod i att en stor leverantör av försäkringar hade tillämpat underprissättning när de sålde juristförsäkringar.

Under 2019 fick Konkurrensverket in ett klagomål från företaget Help försäkring filial (Help) som ansåg att Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) hade överträtt förbuden mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen genom underprissättning vid försäljning av juristförsäkringar.

Konkurrensverkets utredning har fokuserat på frågan om Folksam missbrukar en dominerande ställning genom att sälja juristförsäkring till ett pris som understiger dess kostnader. I utredningen har vi även undersökt om Folksam har en dominerande ställning på de olika potentiella marknader som har ingått i vår analys.

Sammantaget visar inte utredningen att Folksam, under rådande marknadsförhållanden, har en sådan marknadsposition att företaget är dominerande på någon relevant marknad som har undersökts i utredningen.

Konkurrensverket kommer därför inte att fortsätta att utreda ärendet.

Konkurrensverkets beslut att skriva av ärendet innebär inte ett ställningstagande till om Folksams prissättning av produkten juristförsäkring utgör en överträdelse av konkurrensreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information