Konkurrensverket avslutar utredning av vinterväghållning

Publicerad

Efter att ha fått in ett anonymt tips har Konkurrensverket utrett om upphandlingar av vinterväghållning i Umeå följt konkurrensreglerna. Utredningen har inte visat på att någon överträdelse skett. Ärendet skrivs därför av.

Konkurrensverket har i samband med utredningsarbetet begärt in uppgifter från såväl kommunen som leverantörer. Efter genomgång och analys av det underlag som inhämtats i utredningen anser Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga skäl att fortsätta utredningen.

Informationen kom till Konkurrensverket via den visselblåsarfunktion som introducerades för en tid sedan. Där kan företag eller enskilda anonymt lämna uppgifter till Konkurrensverket om misstänkta överträdelser av upphandlings- eller konkurrensreglerna. Konkurrensverket kan därefter använda uppgifterna i sitt utredningsarbete.

Senast uppdaterad:

Relaterad information