Forskningsrapport om korruptionsdomar och offentlig upphandling

Publicerad

Att korruption, utöver att snedvrida konkurrensen, skadar allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen är uppenbart. Det är därför en viktig uppgift att genom olika insatser förebygga och motverka korruption i alla dess former det framgår i en ny forskningsrapport.

Jur. dr. Catrin Karlsson Westergren har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt korruptionsdomar och hur vanligt det är att dessa domar rör upphandlingssituationer.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige motsvarar en sjättedel av BNP och är en marknad som är värd ca 700 miljarder kronor. Det stora värdet kombinerat med det stora antalet leverantörer och upphandlande aktörer innebär att offentlig upphandling är ett riskområde för korruption.

Den här rapporten är resultatet av en undersökning av domar från tingsrätter och hovrätter där korruption har förekommit i samband med offentlig upphandling. Syftet har varit att identifiera faktorer och omständigheter som kan ge skäl att misstänka och vidare utreda förekomsten av korruption i upphandlingssituationer. Rapporten bidrar till att Konkurrensverket och andra aktörer på ett mer tydligt sätt kan rikta sina insatser i syfte att bekämpa korruption inom offentlig upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information