Innehåll på sidan

Publicerad 20 november 2019

Upphandling, Uppdragsforskning, 2019:5

Korruptionsdomar och offentlig upphandling

Jur. dr. Catrin Karlsson Westergren har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, identifierat faktorer och omständigheter som kan ge skäl att misstänka och vidare utreda förekomsten av korruption i upphandlingssituationer.

Författaren till rapporten har undersökt korruptionsdomar och hur vanligt det är att dessa domar rör upphandlingssituationer.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 78

Ladda ner rapport
1,46 Mb