Ahlsell Sveriges förvärv av Viacons VA-verksamhet kan genomföras

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Ahlsell Sverige ABs förvärv av Viacon AB:s VA-verksamhet i Sverige utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Ahlsell Sverige är ett företag på grossistmarknaden för VA-produkter, det vill säga produkter som används vid nybyggnad, renovering och underhåll av vatten- och avloppsnät. Viacons VA-avdelning verkar på samma marknad. De båda företagen säljer främst till bygg- och anläggningsentreprenörer samt kommuner och kommunala bolag.

Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på den aktuella marknaden och bedömt att förvärvet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information