Vänd dig till rätt myndighet

Vi får ofta frågor som vi måste hänvisa vidare till andra myndigheter. Är du osäker på vilken myndighet du ska vända dig till? Här får du vägledning.

Upphandlingsstöd, hållbar upphandling, innovationsupphandling

Upphandlingsmyndigheten

www.upphandlingsmyndigheten.se

Statsstöd

EU-kommissionen, om statsstöd
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
Regeringen, om statsstöd

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/
Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om statsstödsreglerna

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/
Tillväxtanalys, om statsstödsområdet, inklusive transparensdatabasen

https://www.tillvaxtanalys.se/om-oss/statsstod.html

Elpriser, elräkningar, avtal eller byte av elleverantör Konsumenternas energimarknadsbyrå
www.energimarknadsbyran.se
Elnät, överföring av el eller fjärrvärme Energimarknadsinspektionen
www.ei.se
Tele, post, radio eller IT Post- och telestyrelsen
www.pts.se
Reklam, avtalsvillkor, prisinformation, hushållsekonomi eller varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan Konsumentvägledaren i din kommun eller Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Tvister mellan konsument och företag Allmänna reklamationsnämnden
www.arn.se
Konsumentinköp över gränserna Konsument Europa
www.konsumenteuropa.se
Handelshinder över gränserna Kommerskollegium
https://www.kommerskollegium.se/om-handel/utrikeshandel/handelshinder/
Bankavgifter, avtal eller lånevillkor samt försäkringar Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se
Ger vägledning och hjälp till tele- och Internetkonsumenter Telekområdgivarna
www.telekomradgivarna.se
Banker, finans- och försäkringsbolags verksamhet Finansinspektionen
www.fi.se