Innehåll på sidan

Vilda bär

Här kan du ta del av ärende dnr 586/2023.

Vad ärendet rör

Konkurrensbegränsande samarbeten

Varför ärendet prioriterats

Misstanken rör horisontella samarbeten som kan utgöra överträdelser av 2 kap. 1 § konkurrenslagen genom att företagen på ett otillåtet sätt kan ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser.

Platsundersökningar

Konkurrensverket har genomfört platsundersökningar i Sverige hos företag aktiva inom bärbranschen. 

Den finska konkurrensmyndigheten utförde samtidigt inspektioner i Finland hos företag aktiva inom samma bransch. Platsundersökningarna i Sverige och Finland har delvis genomförts i samarbete mellan de två nationella konkurrensmyndigheterna.

Relaterad information

Vilda bär

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Gryningsräd

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 586/2023

dnr 563/2023

Årtal

2023-