Innehåll på sidan

Tier Mobility Sweden AB m.fl

Här kan du ta del av ärende 438/2023 – Tier Mobility Sweden AB, Lime AB, emTransit AB, Voi Technology AB och Bolt Services AB – hyrcyklar.

Konkurrensverkets beslut

2023-12-11
(Dnr 438/2023)

Samtliga företag har vid mötena med Konkurrensverket tagit avstånd från otillbörliga kontakter mellan konkurrenter. Konkurrensverkets utredning har också föranlett att företagen har inlett eller utökat sitt interna arbete med efterlevnad av konkurrenslagstiftningen. 

Konkurrensverket avslutar sin utredning utan att ta ställning till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tier Mobility Sweden AB

Lime AB

emTransit AB

Bolt Services AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 438/2023

Årtal

2023-2023