Innehåll på sidan

Tempcon Group och Lincargo

Prövning av förvärv – särskild undersökning, dnr 440/2021 – Tempcon Group och Lincargo.

Konkurrensverkets beslut

2021-08-09
(Dnr 440/2021)

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning enligt 4 kap. 11 § konkurrenslagen av Tempcon Group AB:s planerade förvärv av ensam kontroll över Lincargo AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2021-10-14
(Dnr 440/2021)

Konkurrensverket lämnar Tempcon Group Aktiebolags förvärv av ensam kontroll över Lincargo AB utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tempcon Group

Lincargo

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 440/2021

Årtal

2021-2021