Innehåll på sidan

Tempcon Group och Lincargo

Prövning av förvärv – särskild undersökning, dnr 440/2021 – Tempcon Group och Lincargo.

Konkurrensverkets beslut

2021-08-09
(Dnr 440/2021)

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning enligt 4 kap. 11 § konkurrenslagen av Tempcon Group AB:s planerade förvärv av ensam kontroll över Lincargo AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tempcon Group

Lincargo

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 440/2021

Årtal

2021-