Innehåll på sidan

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 583/2016 – Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)

Konkurrensverkets beslut

2018-02-02
(Dnr 583/2016)

Åläggande att Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB ska återkalla uppsägning av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Uppsägningen ska ha återkallats senast den 15 mars 2018. Beslutet är förenat med vite på 20 miljoner kronor. FTI har överklagat Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMÄ 2741-18).

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Patent- och marknadsdomstolen

2019-01-21
(Dnr PMÄ 2741-18)

PMD fastställde Konkurrensverkets beslut.

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har överklagat beslutet.

Patent- och marknads­över­dom­stolen

2020-02-28
(PMÖÄ 1519)

Med ändring av PMD:s beslut upphävde PMÖD Konkurrensverkets beslut. 

Ta del av beslutet från Patent- och marknads­över­dom­stolen

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Åläggande

Beslut från domstol

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 583/2016

Årtal

2016-2020