Innehåll på sidan

ApoPharm AB och Vårdapoteket i Norden AB

Prövning av förvärv, dnr 234/2013 – ApoPharm AB och Vårdapoteket i Norden AB

Konkurrensverkets beslut

2013-05-17
(Dnr 234/2013)

Konkurrensverket lämnar ApoPharm AB:s förvärv av ensam kontroll över Vårdapoteket i Norden AB, 556790-3116, utan åtgärd.

 

ApoPharm AB

Vårdapoteket i Norden AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Vård och omsorg

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 234/2013

Årtal

2013-2013