Innehåll på sidan

Onlinepizza Norden AB

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 658/2015 – Onlinepizza Norden AB

Konkurrensverkets beslut

2016-04-14
(Dnr 658/2015)

En konkurrent till Onlinepizza gjorde gällande att företaget hade ställt ultimatum till de restauranger som var anslutna till det konkurrerande företaget Pizzahero, samtidigt som de också var anslutna till Onlinepizza. Båda företagen erbjuder en beställningsplattform online för restauranger som vill nå ut med erbjudanden om avhämtning och utkörning av mat. Enligt klagomålet innebar Onlinepizzas ultimatum att restaurangerna antingen fick vara anslutna till Pizzahero eller till Onlinepizza. Konkurrensverket framhöll i beslutet bl.a. att ett förfarande som i praktiken försvårar för kunder att vara parallellt anslutna till konkurrerande plattformar kan leda till utestängning och även motverka nyetablering. Effekterna påverkas bl.a. av graden av marknadsmakt hos respektive plattform och av hur stor andel av, för plattformarna relevanta, kunder eller leverantörer som omfattas av förfarandet. Utredningen visade att Onlinepizza i praktiken inte hade tillämpat avtalet som ett exklusivavtal. Under utredningen valde Onlinepizza att ändra ordalydelsen i avtalsvillkoret. Konkurrensverket beslutade mot den bakgrunden att inte utreda frågan vidare.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Onlinepizza Norden AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Hotell, restaurang och konferens

Teknik, IT och telekom

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 658/2015

Årtal

2015-2016