Innehåll på sidan

NCC Industry AB m.fl.

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 630/2017 – NCC Industry AB, Peab Asfalt AB och Skanska Industrial Solutions AB

Konkurrensverkets beslut

2019-11-19
(Dnr 630/2017)

Konkurrensverket fattar beslut att godta åtagande fån NCC Industry AB, Peab Asfalt AB och Skanska Industrial Solutions AB att inte lämna information till konkurrerande producenter avseende produktionsvolymer av asfaltmassa. Åtagandet förenades med ett vite om två miljoner (2 000 000) kronor för respektive företag. Åtagandena gäller i fem år.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

NCC Industry AB

Peab Asfalt AB

Skanska Industrial Solutions AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Åtagande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 630/2017

Årtal

2017-2019