Innehåll på sidan

Markslöjd AB

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 59/2019 – Markslöjd

Konkurrensverkets beslut

2020-12-16

(Dnr 675/2019)

Konkurrensverket förelägger Markslöjd Aktiebolag att till staten betala 1 780 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Företaget accepterade avgiftsföreläggandet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

 

Markslöjd AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Gryningsräd

Avgiftsföreläggande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 675/2019

dnr 59/2019

Årtal

2019-2020