Innehåll på sidan

Laddningstjänster för elfordon

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 576/2023 – laddningstjänster för elfordon.

Varför ärendet har prioriterats

Misstanken rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet bestående av att den offentliga aktören skulle underprissätta eller kombinera tjänster när dessa säljs i konkurrens med privata aktörer. Prissättnings- eller försäljningsförfarandet kan riskera att hämma eller snedvrida de långsiktiga förutsättningarna för effektiv konkurrens.

Laddningstjänster för elfordon

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 576/2023

Årtal

2023-