Innehåll på sidan

Ifö Sanitär AB

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av en modell av toalettstolar. Utredningen har varit inriktad på att bedöma om den största tillverkaren av sanitetsporslin i Sverige har samarbetat med tre av de största bygghandelskedjorna för att fastställa lägsta priser för den aktuella modellen av toalettstolar.

Konkurrensverkets beslut

2018-06-01
(Dnr 339/2015)

Utredningen har i detta fall inte visat att ett avtal i konkurrensrättslig mening om lägsta pris uppkommit eller att den information som delats varit tillräckligt konkret för att begränsa konkurrensen. Konkurrensverket finner därför inte anledning att utreda saken ytterligare.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Ifö Sanitär AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Avskrivning

Gryningsräd

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 339/2015

Årtal

2015-2018