Innehåll på sidan

Helsingborgs stad - trådlös internetanslutning

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 706/2014 – Helsingborgs stad

Konkurrensverkets beslut

2015-12-14
(Dnr 706/2014)

När Helsingborg i centrala staden öppnade ett tiotal zoner för fri surf (wifi) utomhus i centrala delar av kommunen inledde Konkurrensverket en utredning för att granska om det bröt mot konkurrensreglerna. Konkurrensverkets uppfattning var att Helsingborgs agerande till stor del saknade stöd i kommunallagen. För ingripande enligt konkurrensreglerna krävs dock även att agerandet har en betydande marknadspåverkan. Konkurrensverket ansåg inte att Helsingborg ännu har gått över denna gräns och var därför av uppfattningen att det saknades förutsättningar för att ingripa och beslutade av den anledningen att inte utreda ärendet vidare.

Helsingborgs stad

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Teknik, IT och telekom

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 706/2014

Årtal

2014-2015